סמיכות ותלות בגירויים

מאת: עופר סיקולר

David Perez System

הצללה (Overshadowing) – גירויים מורכבים: שני גירויים פשוטים (או יותר) הניתנים סימולטנית ומהווים את הגירוי מותנה. מסתבר שההתניה לכל אחד מהם תלויה לא רק בבולטות שלו, אלא גם בזו של השני וכן בהיסטוריה של שני הגירויים. בעקרון נראה ששני הגירויים מתחרים ביניהם על רכישת הכוח האסוציאטיבי, כך שככל שההתניה לאחד חזקה יותר, ההתניה לשני חלשה יותר. 

גם הבדלים גנטיים בין חיות תורמים למה יילמד. עבור כל מין קיימים גירויים מותנים מסוימים שיותר קל לו ללמוד איתם. לרוב יש קשר לחוש עליו החיה מסתמכת ביותר. לדוגמא: ניסוי שנערך על חולדות (שמסתמכות על חוש הריח והשמיעה, ולא על הראייה) 

פבלוב התנה גירוי מורכב ולאחר מכן בדק את התגובה המותנית לכל גירוי בנפרד. הוא גילה שכששני הגירויים מאופניות שונות (אור וצליל, לדוגמא), רק לאחד המרכיבים הייתה התניה, ולשני לא הייתה התניה כלל (על אף שכשהוא לבדו הוא יכול להיכנס לאסוציאציה בקלות). גם באותה אופנות הוא ראה אותה תופעה, אך רק אם הגירויים היו שונים זה מזה בעוצמתם. פבלוב הסיק שהגירוי החזק/בולט יותר עושה הצללה (overshadowing) לגירוי החלש. תופעת ההצללה תוארה רבות, והכלל הוא שגירוי בעל בולטות גבוהה יותר מצליל על הגירוי השני. 

גורם נוסף הקובע איזה גירוי יצליל על האחר הוא התוקף היחסי של המרכיבים (relative validities). מרכיב יותר חזק הוא זה שמנבא יותר טוב את הופעת הגירוי בלתי מותנה, והוא יצליל על השני. 

חסימה (Blocking) – גורם נוסף המשפיע על הצללה הוא ההיסטוריה של מרכיבי הגירוי המורכב. Kamin חקר תופעה זו והראה שאם היה אימון באחד הרכיבים (A) לפני האימון בגירוי המורכב (AB), לא תהיה כלל התניה ל-B. אפקט זה נקרא blocking (חסימה). בבדיקה פרטנית רואים שבצעדים הראשונים יש מעט התניה ל-B אך בהמשך היא נעלמת. 

עקרון רסקורלה ואגנר מסביר את תופעת החסימה 

לכל גב"מ (גירוי בלתי מותנה) יש מקסימום יכולת קישור, שניתן לבצע עליו (100%). בכל צעד למידה נלמדת פרופורציה קבועה ממה שנשאר ללמוד. 

לדוגמא: 

קבוצה 1: נניח שגירוי מותנה ראשון תפס 50% ממה שניתן ללמוד. 

בשלב השני גירוי מותנה 1 ו- 2 מוצמדים ומתחרים על 50% שנותרו, לכן כל אחד 25%. 

קבוצה 2: לא למדה דבר בשלב הראשון, כל גירוי יותנה בנפרד ויקבל 50% קישור לגב"מ. בסיום תהליך הלמידה לקבוצה 1 יש 25% קישור של גירוי מותנה מס' 2 

ולקבוצה 2 יש 50% קישור לכל גירוי מותנה. 

למידה קודמת הפריעה ללמידה חדשה!

🐾 You'll never walk alone 🐾
נגישות