גלה את אישיותו של כלבך

Wendy Volhard’s
Dog Personality Profile©
1991, 2000, 2005, 2010
מאת: וונדי וולהארד
תרגום: סיקולר עופר

David Perez System

מסמך זה תורגם עבור "מאלף ועד ת' " בהסכמת המחברת. המאמר והמבחן בו מיועדים לשימוש בעלי כלבים הרוצים להבין טוב יותר את התנהגות כלביהם. האמור במאמר זה יסייע רבות לקביעת שיטת אימון הכלב, כמובן לצורך אימון כלבים נדרש ידע רחב והכרה של מנגנוני הלמידה (התניות קלאסיות, אופרנטיות וכדומה..) אין לעשות שימוש במסמך זה לצורך מסחרי מכל סוג ללא אישור.

הקדמה

כלבך נולד עם מערכת התנהגויות אינסטינקטיביות אשר אותם ירש מאבותיו ( 1 ). ניתן לחלק התנהגויות אלו ל 3 קטגוריות מורחבות: יצר צייד, יצר להקה ויצר הגנה. כמות ההתנהגויות השונות שיציג כלב בכל קטגוריה תעיד על טמפרמנט הכלב, אישיותו וכן נקודת מבטו על העולם.

פירוט ההתנהגויות ע"פ יצרים:

יצר צייד:

יכלול בתוכו התנהגויות תורשתיות המתקשרות לצייד, הרג הטרף ואכילתו. התנהגויות אלו יופעלו ע"י תנועה, קול וריח. ההתנהגות המתקשרת ליצר צייד הם: התבוננות, שמיעה, הרחה, גישוש, מעקב, מארב, מרדף, התנפלות, נביחות צורמניות, קפיצות למעלה, נשיכות, הרג, משיכות למטה, ניעור, קריעה ותלישה ע"י נשיכה, נשיאה, אכילה, חפירה וקבירה. התנהגויות אלו נצפות כאשר כלבך רודף אחר חתול, או בעת משחק עם צעצועים/חפצים שונים.

יצר להקה:

מכיל בתוכו התנהגויות הנקשרות להשתייכות ללהקה, ביצר זה נכללים גם ההתנהגויות המאפשרות רביה. כלבים הם חיות להקה אשר טבוע בהם הצורך לסדר היררכי ברור וחוקי התנהגות אשר יבטיחו סדר בלהקה. יכולתו של כלב להיות חלק מקבוצה מעידה באופן ישיר על נכונותו לבצע משימות כצוות ביחד עם בעליו.

יצר להקה מופעל ע"י: מגע, משחק והתנהגויות הקשורות לאינטראקציה עם כלבים אחרים, מדרג היררכי, התנהגויות הקשורות לרבייה, ליקוק, השענות על אחר, הנחת רגל על אחר וכדומה. כלבים המציגים התנהגויות רבות הקשורות לקטגוריה זו בדרך כלל הולכים אחר בעליהם גם בתוך הבית, שמחים יותר בחברת הבעלים, אוהבים מגע, סירוק וטיפוח וכמובן יהיו נכונים יותר לבצע מטלות ביחד עם בעליהם. לכלבים אלו יהיה קושי גדול יותר להישאר לבדם למשך זמן.

יצר הגנה:

יצר זה מורכב מהאינסטינקטים המאפשרים הישרדות ושימור עצמי וכולל בתוכו שתי קטגוריות יצר "קרב" ו יצר "בריחה". יצר זה מורכב יותר מיצר צייד ויצר להקה משום שאותו הגירוי שעשוי להביא כלב למצב אגרסיביות (קרב) עשוי לגרום לתגובה של הימנעות ( בריחה ) אצל כלב אחר. יצר קרב בדרך כלל מתפתח במלואו רק בסביבות גיל שנתיים ( תלוי בגזע הכלב ) אך ניתן לצפות התנהגויות המעידות על נטייה לכך מגיל מוקדם יותר.

ההתנהגויות המעידות על יצר קרב מפותח: נעיצת מבט ישיר בכלבים אחרים, עמידה זקופה עם אוזניים מופנות קדימה לעבר "המטרה" וזנב מורם גבוהה, הליכה קדימה לעבר סיטואציות או אובייקטים לא מוכרים תוך הסתמרות השיער) מהכתפיים ועד הצוואר (תוקפנות סביב: חפצים, מזון, טריטוריה מפני אנשים או כלבים. כלב זה עשוי לא לאהוב מגע, טיפול וטיפוח. עשוי לשכב במקומות מרבץ/עברים ולא לאפשר לבני להזיזו או לעבור.

ההתנהגויות הקשורות ליצר בריחה: התנהגויות הקשורות ליצר בריחה מעידות על חוסר ביטחון ביניהן: הסתמרות השיער לכל אורך הגוף ולא רק באזור הצוואר, בריחה או התחבאות מפני סיטואציות, התנהגות המעידה על כניעה, הפגנת חוסר ביטחון כללי. כלבים אלו עשויים להימנע ממגע פיזי עם אדם זר. כלבים צעירים נוטים להראות יותר התנהגויות הקשורות בבריחה מאשר כלבים בוגרים. קפיאה במקום בדרך כלל נחשבת כתגובת בריחה מעוכבת.

המבחן – פרופיל אישיותו של הכלב שלך

על מנת לעזור לבעלי כלבים להבין את כלביהם תייגו וונדי וג'ק וולהארד עשר התנהגויות מכל יצר וייצרו את המבחן לקביעת פרופיל אישיותו של הכלב.

Jack and Wendy Volhard – Dog Personality Profile

עשרת ההתנהגויות שנבחרו מכל קטגוריה הם אלו בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להעיד על חוזק היצר. מבחן האישיות אינו כולל את כל ההתנהגויות הנצפות בכלבים. תוצאות מבחן האישיות יתנו לכם בעלי הכלבים נקודת התחלה טובה להבין את התנהגות כלביכם. הבנת אישיותו של הכלב תאפשר לכם לבחור את דרך האימון המתאימה ביותר ועל ידי כך לגרום לכם ולכלב ליהנות מהתהליך. בעת מילוי המבחן עליכם ליזכור כי המבחן תוכנן לכלבי בית בעלי יכולת להתנייד בסביבת מחייתם ולא לכלבים המוחזקים קשורים או בתא בכלביה בצורה קבועה . (לכלבים אלו אין מספיק הזדמנויות להציג התנהגויות שונות עליהם מתבסס המבחן ).

התשובות אמורות לכלול התנהגויות שכלבכם מציג או היה מציג אילו לא אומן לא לבצע או לבצע דבר כלשהוא. לדוגמא: האם כלבכם נהג לקפוץ על אנשים? התשובה מתייחסת למצב לפני שלמד לא לעשות כך.
 

שיטת הניקוד:

כמעט ולא 3-0

לפעמים 6-4

כמעט תמיד 10-7

 • אם לא נצפתה ההנהגות המתוארת כלל יש להשאיר ללא ניקוד.

מילוי הטופס:

מוצגות לפניכם 40 שאלות המתייחסות לכלבכם, לכול שאלה מאלו עליכם להשיב בציון מטבלת שיטת הניקוד שלמעלה ולרשום במקום המתאים ע"פ מספר השאלה בטבלה. לאחר מכן יש לסכם את הניקוד הכולל לכול קטגוריה בחלקה התחתון של הטבלה.

כשניתנת ההזדמנות האם כלבכם :

1 . מרחרח את הקרקע או באוויר?

2 . מסתדר עם כלבים אחרים?

3 . כאשר נתקל ברעש או חפץ מוזר עומד בביטחון או חוקר את מקור הגירוי?

4 . בורח מסיטואציות חדשות?

5 . נרגש לנוכח חפצים נעים למשל: אופניים, כדור מתגלגל, בע"ח הנע מהר וכו. ?

6 . מסתדר עם אנשים?

7 . אוהב לשחק משחקי משיכות, משחקי קרב ולנצח?

8 . מתחבא מאחוריך כאשר אינו מסוגל להתמודד עם סיטואציה?

9 . אורב לחתולים, כלבים אחרים או חרקים בדשא?

10 . נובח כאשר נשאר לבד?

11 . נובח או נוהם בטון עמוק?

12 . מציג פחד בסיטואציות לא מוכרות?

13 . בעת התרגשות נובח בקול צורמני?

14 . מבקש ליטופים ומגע או אוהב להתכרבל עם הבעלים?

15 . שומר על הטריטוריה שלו?

16 . רועד או מייבב בעת חוסר ביטחון?

17 . מתנפל ומסתער על צעצועים?

18 . אוהב מגע, סירוק וטיפוח?

19 . שומר על צעצועים או מזון?

20 . מציג פחד, משתין או נשכב על הגב כאשר ננזף?

21 . תופס ומנער את צעצועיו?

22 . מחפש קשר עין עם הבעלים?

23 . אינו אוהב ליטופים?

24 . מסתייג מלהגיע אל הבעלים כאשר קוראים לו?

25 . גונב אוכל או זבל?

26 . עוקב אחר הבעלים כמו צל?

27 . שומר על בעלים/בני משפחה?

28 . מתקשה לעמוד בשקט בעת טיפול או סירוק?

29 . אוהב להחזיק חפצים בפיו?

30 . משחק המון עם כלבים אחרים?

31 . אינו אוהב סירוק וטיפוח?

32 . נרתע, מתכווץ או משתין כאשר זר רוכן מעליו?

33 . אוכל בצורה אגרסיבית?

34 . קופץ על אנשים תוך משחק?

35 . נוהג להילחם בכלבים אחרים?

36 . משתין בעת קבלת פנים של בעלים/אדם אחר?

37 . אוהב לחפור ו/או לקבור חפצים?

38 . מפגין התנהגויות מיניות?

39 . היה נתון להצקות ע"י כלבים בוגרים כשהיה צעיר?

40 . נוטה לנשוך כשנדחק לפינה?

טבלת הניקוד יצר הגנה​

תמונה ללא תיאור
משמעות הניקוד :

בצורה לא מפתיעה תוצאות מבחן זה משקפות היטב נטיות השייכות לגזעי כלבים ספציפיים. אם כלבכם הורבע לצוד או לרעות עדרים סביר להניח שהניקוד בקטגוריית יצר הצייד תהיה הגבוהה ביותר, אחריה יצר להקה, יצר הקרב מתחת ל 50 נק' ומס' מועט של התנהגויות בריחה. 

אם כלבך הורבע לשמירה או הגנה סביר כי התנהגויות הקרב יהיו מעל 50 נק', יצר צייד ולהקה גבוהים יחסית ויצר בריחה יהיה בעל מס' מועט של נק'. 

כלבים שיועדו לבצע עבודות כגון נשיאת משאות סביר כי יקבלו ניקוד גבוהה ביצר להקה וביצרים קרב וצייד יהיו בעלי ניקוד נמוך. למרבית הכלבים הגזעיים יצר צייד מפותח יחסית, דבר המתבקש לאור מגוון המשימות עבורם הורבעו. למרבה הצער זהו גם היצר שמרבה לסבך את כלבכם בצרות. 

מה כלבכם עושה בזמן טיול? מושך אתכם לכל מקום בניסיון להריח ריחות באדמה או הולך בשקט לצידכם? כאשר כלבכם מזהה חתול האם הוא מזנק מייד למרדף המזדמן או מתעלם? כאשר אתם קוראים לכלבכם האם הוא מגיע אליכם או ממשיך בכיוון ההפוך. 
 

 

לפני השימוש בתוצאות המבחן. 

לפני שתוכלו להשתמש בתוצאות המבחן קודם עליכם להבין מה אתם מנסים ללמד את כלבכם ובאיזה מצב יצרי עליו להיות בכדי להגיב לפקודה. 

לביצוע רוב הפקודות הבסיסיות רצוי שכלבכם יהיה במצב של יצר להקה. לדוגמא: הליכה ברצועה מבלי למשוך, לשבת, להישאר, להגיע לאחר קריאה. ביצוע רוב פקודות אלו דורש מהכלב להיות במצב "להקה" כלומר עשייה של משהו עבורכם. לביצוע פקודת "אלי" בוודאי אינכם רוצים את הכלב במצב של יצר צייד (מרדף) או יצר הגנה (שמירה, בריחה). כשכל הפרמטרים השונים מאוזנים כלב בעל יצר להקה חזק (מעל 60 נק') לא יתקשה ללמוד תרגילים אלו. 

התנהגות יצר צייד כגון "הבאה" למרות שאינן נדרשות ללימוד משמעת עשויות להיות שימושיות מאד לעבודה עם כלב בעל יצר להקה חלש יותר. באמצעות השימוש בחפץ/חטיף וכדומה ניתן לנצל התנהגות יצר צייד ללימוד תרגיל בו מתבצעת התנהגות הקשורה ללהקה. רמת יצר "הגנה ( בריחה/קרב)" הינו מרכיב חשוב לקביעת שיטת האימון, רמה גבוהה של תכונות אלו או היעדרן הינה גורם קריטי לקביעת שיטת העבודה עם הכלב. 

היתרון בשימוש במבחן אישיות זה ) אם נעשה בצורה נכונה( הוא היכולת לזהות היכן כלבכם חלש יותר וחזק יותר. לדוגמא: אם הכלב חלש יותר ביצר להקה נשתמש ביצר צייד על מנת ללמדו ללכת לידנו ברצועה רפויה. 
הפעלת היצרים 

להלן הכללים הבסיסיים להפעלת היצרים: 1

. יצר צייד מופעל ע"י שימוש בתנועה, סימני ידיים, קול צורמני/גבוהה, מזון או חפץ )כל דבר שהכלב יהיה מוכן לעבוד עבורו(, משחקי מרדף, משיכות וכדומה. 

2 . יצר להקה מופעל ע"י מגע (נעים לכלב), שבח מילולי, סירוק וטיפול, משחק ( עשוי להפעיל יצר צייד) 

3 . יצר הגנה מופעל כאשר רוכנים מעל הכלב, משיכת הרצועה בצורה חדה, קול קשוח )נזיפה(. 
החלפת יצרים 

כלבכם יכול להחליף את המצב היצרי בו הוא נמצא בצורה מיידית. דמיינו לכם את כלבכם משחק עם חפץ בבית (יצר צייד), כאשר מתקרב מישהו לדלת הבית הוא מרגיש בכך ומייד עוזב את החפץ, רץ לעבר הדלת ומתחיל לנבוח (יצר הגנה). כאשר הוא מזהה כי מדובר בשכן אותו הוא מכיר הוא מייד נרגע ומברך אותו (יצר להקה). לאחר מכן חוזר לשחק עם המשחק שעזב (יצר צייד). 

במהלך אימון הכלב יהיה עליכם להבין כיצד לגרום לכלב להחליף את המצב היצרי בו הוא נמצא. לדוגמא: אתם הולכים עם כלבכם ברחוב ומלמדים אותו ללכת כאשר הרצועה רפויה. כלבכם זיהה חתול רץ בסמוך ומייד זינק, מתח את הרצועה והחל לנבוך לעבר החתול. כרגע כלבכם נמצא כל כולו במצב "צייד" ועליכם להחזירו למצב "להקה" על מנת לגרום לו להתעניין בכם ולא בחתול. על מנת לגרום לכלבכם לעבור ממצב "צייד" למצב "להקה" עליכם להעבירו קודם כל למצב "הגנה" ( לפחות בתהליך הלמידה עד שילמד לעשות זאת בפקודה). הצורה המדויקת שבה עליכם להעבירו למצב להקה תלויה ברמת החוזק של יצר ההגנה של כלבכם. אם לכלבכם תכונות ממוצעות של יצר הגנה (קרב) סביר להניח שמשיכה מהירה ברצועה ועזיבה יעבירו אותו למצב "הגנה". אם לכלבכם תכונות חלשות של יצר "קרב" יכול להיות שתספיק אפילו נזיפה מילולית. ככל שיצר ה"קרב" חזק יותר תידרשו לתגובה חזקה יותר על מנת להכניס את הכלב למצב "הגנה". על מנת להעביר את הכלב ממצב "הגנה" למצב "להקה" השתמשו במגע ובטון דיבור הנעימים לכלב. 

לכלבים בעלי מס' התנהגויות "קרב" נמוך ומס' גדול של התנהגויות בריחה יספיקו בדרך כלל תנוחת גוף וטון תקיפים בכדי להעבירו למצב "הגנה".

בהמשך לנאמר על חשיבות הערכת רמת יצר ההגנה לצורך קביעת שיטת האימון, חשוב לדעת שתגובה מופרזת בכוח מבלי להתחשב באופי הכלב עשויה לגרום להתנהגות כגון ( תוקפנות, קפיאה, גלגול על הגב, חוסר שליטה על צרכים, חוסר מוטיבציה, חוסר רצון להגיע אל הבעלים, חוסר רצון לצאת לאימון ועוד.. ). טעויות אלו יקשו על הלמידה אם תתאפשר כלל וכן עשויות לגרום לדפוסי התנהגות שליליים שילוו את כלבכם בעתיד. 
הכללים הבסיסיים להחלפת יצרים 

1 . בתהליך הלמידה על מנת לעבור מיצר "צייד" ל "להקה" יש לעבור תמיד דרך מצב "הגנה". הדרך להעביר את הכלב למצב "הגנה" תלויה בחוזק יצר ההגנה (קרב ובריחה). בכלליות ככל שיפגין הכלב יותר התנהגויות של יצר "קרב" סביר כי יוכל להתמודד טוב יותר עם גירויים שליליים בעלי עוצמה גבוהה יותר. ככל שרמת האימון של כלבכם תשתפר תרד עוצמת הגירויים שתידרשו להפגין כלפיו על מנת להעבירו למצב "הגנה" ואחר כך למצב "להקה". ברגע שכלבכם יבין מה רצונכם ילמד לעבור ממצב למצב בעצמו. 

2 . מעבר ממצב "הגנה" למצב "להקה" ע"י מגע וקול (נעימים). 

3 . מעבר ממצב "להקה" למצב "צייד" באמצעות חפץ, תנועה, מזון. 
הבנה של מצבו היצרי של הכלב ושימוש נכון בו בזמן למידה ישפרו משמעותית את קצב הלימוד. בנוסף המודעות שלכם להשפעת שפת גופכם ותנועותיכם על מצבו היצרי של הכלב תשפר משמעותית את התקשורת עם כלבכם ואת הבלבול מהמסרים הדו משמעיים אותם מקבל הכלב. המסר שתרצה להעביר לכלבך יהיה חד וברור כאשר גם שפת הגוף וגם הטון יהיו מותאמים למסר שרצית להעביר. 
יישום פרקטי 

תוצאות מבחן האישיות של כלבך יסייעו לך להחליט אילו טכניקות אימון יעבדו בצורה הטובה ביותר על כלבך. 

 • אם יצר ה"קרב" מעל 60 נק' ויצר ה"בריחה" מתחת ל 60 נק' סביר כי לכלב זה לא תהיה בעיה להתמודד עם "יד נוקשה" במהלך האימונים. 
 • יצר "בריחה" בניקוד 40 או יותר. סביר כי כלב זה יתקשה להתמודד עם גירויים שליליים ולכן רצוי לעבוד עימו בצורה חיובית או גירוים שלילים בעוצמות נמוכות. 
 • יצר "צייד" יותר מ 60 נק'. סביר כי כלבך יגיב היטב לשימוש בחפץ וחטיפים במהלך האימון. יתכן כי תידרש ל "יד נוקשה" (בהתאם לחוזק יצר הגנה) על מנת לדכא את יצר ה"צייד" בזמן גירוי אשר יפעילו (כגון חתול רץ). כלב זה מונע בקלות ע"י יצר צייד אך גם עשוי להיות מוסך בדעתו ע"י חפצים בתנועה וכדומה. לכלב זה סימני ידיים יהיו משמעותיים יותר מפקודות ווקליות. הקפידו על שימוש נכון בשפת גוף, סימני ידיים ועבודה נכונה עם רצועה על מנת לא לגרום לבלבול. 
 • יצר "צייד" פחות מ 60 נק'. כלבך אינו מונע בקלות ע"י חפצים או מזון אך גם דעתו אינה מוסחת מהם בקלות. 
 • יצר "להקה" 60 נק' ויותר. כלב זה יגיב בקלות לשבח ומגע. כלב זה אוהב להיות בחברת בעליו ובאימון נכון ילמד מהר מאוד לרצות אותו. 
 • יצר "להקה" פחות מ 60 נק'. כלב עצמאי, פחות זקוק לבעלים, אינו מונע בקלות, הדרך העיקרית להניעו הינה דרך יצר "צייד" במידה וניתן. אופי זה בדרך כלל מתאים לכלבים שהורבעו לעבודה עצמאית בשטח ללא מעורבות אדם. 

 

להלן מספר דוגמאות לאישיות כלבים 

 • צייד נמוך, להקה נמוך, הגנה נמוך. 

       – – – כלב זה יהיה קשה להניע ותידרש עבודה איטית עם המון סבלנות. בצד החיובי, לא סביר שכלב זה יסתבך בקרבות כלבים או צרות אחרות. כלב זה לא יטריד אף אחד ויסתדר מצוין אם יישאר לבדו זמן ניכר מהיום. 

 • צייד גבוהה, להקה נמוך, קרב גבוהה. 

       – – – כלב זה יראה כמי שרמת הריכוז שלו נמוכה אך יוכל לשמור על ריכוז מצוין בדברים בהם יגלה עניין. באימון כלב זה תידרשו לתעל את האנרגיות של הכלב לביצוע המשימה הרצויה. שיטת האימון תתבסס בעיקר על יצר "צייד" דבר שידרוש עבודה מדויקת יותר. 

 • צייד גבוהה, להקה נמוך, קרב גבוהה. 

       – – – כלב זה עצמאי ואינו נוח עבור כלב בית. מתרגש במהירות מתנועה ועלול לתקוף כל דבר שנכנס לתחומו. אינו מתעניין יותר מידי באנשים וכלבים. יתאים להיות כלב שמירה. 

 • צייד גבוהה, להקה נמוך, בריחה גבוהה.

       – – – כלב שנבהל בקלות, זקוק לסביבה מעודדת ומרגיעה, לא יהיה בחירה טובה לבית עם ילדים קטנים. 

 • צייד נמוך, להקה גבוהה, הגנה נמוך.

       – – – כלב שילך אחריך לכל מקום כל היום, סבירות נמוכה שיסתבך בצרות. יהיה כלב מצויין לבית עם ילדים קטנים. 

 • צייד, להקה וקרב בינוניים כולם – 50-75 נק'. 

       כלב קל לאימון ולהנעה. כלב שניתן לטעות איתו מבלי לגרום לתוצאות "חמורות" לבעלים או לכלב. 

 • אם כלבכם בעל יצר "קרב" מפותח עליכם לעבוד בהתמדה ובשקדנות על ביסוס מעמדכם כמנהיגים. אם כלבכם בעל יצר "צייד" מפותח גם כאן עליכם לבסס היטב את מעמדכם על מנת לשלוט בו לנוכח גירויים שיפעילו יצר זה. אם ברשותכם כלב בעל שני יצרים אלו (קרב וצייד) מפותחים מעמדכם בעיני הכלב חשוב שבעתיים ורצוי מאוד שתקבלו יעוץ מקצועי בנושא זה. 
 • אם שמתם לב הכלבים הנוחים יותר הם בעלי שילוב מאוזן יחסית בין כל היצרים. 

 

להזכירכם 

מאמר זה עשוי לסייע רבות להתאמת שיטת האימון לאופי הכלב. הכוונה בהתאמת שיטת האימון היא סוג היצרים בהם כדי להשתמש ובעוצמת הגירויים הנכונה. אין מאמר זה עוסק בטכניקות אילוף המתאימות לכל סוג יצר ובמנגנוני הלמידה (התניות), סוגי חיזוקים (עיקרי, משני), ענישה (מרוחקת, ישירה) ועוד נושאים עיוניים רבים הנלמדים ע"י מאלפי כלבים. תמיד מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מוסמכים לצורך הכנת תכנית אימון לכלב. 

 • יצר צייד מופעל ע"י תנועה, קול וריחות. 
 • יצר להקה מופעל ע"י תנוחת גוף מזמינה, מגע וקול נעימים. 
 • יצר הגנה מופעל ע"י תנוחת גוף מאיימת, מגע וקול לא נעימים. 
 • הכלב יכול להחליף את המצב היצרי בו הוא נמצא. 
 • על מנת להחליף מצב יצרי מ"צייד" ל"להקה" יש לעבור דרך מצב "הגנה".
🐾 You'll never walk alone 🐾
נגישות