תקופות קריטיות ביחס לאילוף ע"פ אברהארד טרומלר

מאת: דייב דוד פרץ

David Perez System

מאמר חשוב מאוד אשר יעזור לכם להבין בכל שלב את התפתחותו של הגור וימנע מכם טעויות מיותרות עם כלבכם….🐾

שבוע 7-4 : תקופה זו מכונה תקופת ההטבעה או ההחתמה.

שבוע 7-6 : קבלת כללי התנהגות, תחילת הסוציאליזצייה.

ימים 49-47 החתמת הפחד : אסור להפריד גור מהשגר בימים אלו מחשש שתתבצע החתמה של טראומה עזיבת השגר.

שבוע 12-8 : תקופת החיברות והסוציאליזציה .

שבוע 14-12 : הגור כבר מחוץ לשגר וחייבים לעשות חיזוק חברתי(סוציאליזציה) באופן חיובי, מתחילים לבנות את הכלב.

שבוע 16-13 : תקופת הדירוג החברתי.

שבוע 26-14 : מתחיל תהליך התגוננות אגרסיבית, סימני התגוננות, נהמות ונביחות כאשר הם מעודדים או מודחקים , דבר שישפיע על מידת ה- פחדנות——–אגרסיביות .

שבוע 24-17 : הגור מקבל או לא מקבל את מי שקובע לו מהלכים. ככל שיקבל יותר חיזוקים על אגרסיביות יהיה פחות נכון לקבל מנהיגות ולהפך.

שבוע 30-24 : בגזעים גדולים יקבעו סופית קביעת המדרג הייררכי וקביעת מנהיגות.

שבוע 26 : אם הכלב נשך או נהם קשה לתקן ,אם היה פחדן ולא הצליחו למזער זו גם בעיה.

7-8 חודשים : תחילת הבגרות – הרמת רגל, בגרות מינית.

🐾 You'll never walk alone 🐾
נגישות